golge

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ

Ülkemizde internetle 1995 yılında tanıştıktan sonra bilgisayarın önemi fark edilmiş ve bu süreçten sonra bilgisayar eğitim sistemine girmiştir. İlköğretimde bilgisayarın zorunlu hale gelmesiyle de bilgisayar öğretim teknolojileri öğretmenliği 1998 yılında üniversitelerin eğitim fakültelerinde hizmet vermeye başlamıştır. Böylece 2002 yılında da bilişim bölümü ilk mezunlarını vermiştir.

O dönemde yaygın olan bilgisayar dersleri sayesinde atama konusunda sıkıntı yaşamayan öğretmenler atandıkları okullardaki bilgisayar eksikliği ile mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu da bilgisayar dersinin ilk yıllarda hedefine ulaşmasını geciktirmiştir. Bu sebeplerden dolayı bir süre sonra da bilgisayar dersleri seçmeli olarak verilmeye başlanmıştır.


Türkiye’nin son yıllarda hızlı bir gelişim sürecine girmiş olmasıyla, bilgisayar dersleri ve bilgisayar öğretmenliği yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Eğitim sisteminin gözden geçirilerek ilerleyen bilime ve teknolojiye uygun seviyeye getirilmesiyle, bilgisayar derslerinin okullarda yeniden zorunlu ders haline getirilme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalarda bilgisayarın sadece ders olarak okutulması değil aynı zamanda öğrencilerin bu ders aracılığıyla araştırma ve inceleme becerisi kazanma yolunda da adımlar atılarak, bilgisayar dersinin diğer derslere katkısı amaçlanmıştır. Bu aşamada büyük önem taşıyan bilgisayar öğretmenliği adaylarına da bu doğrultuda bir eğitim verilerek, bilgisayar derslerinin amacına ulaşması hedeflenmiştir. Gelişen teknoloji sayesinde önem kazanan bilişim artık her sektörde kullanılmaya başlanmıştır.


Bilişimin öneminin artmasıyla Türk eğitim sisteminde bilişim öğretmenliği ihtiyacı da artmıştır. Bu alandaki mevcut mezunların istihdamı yapılırken bir yandan da üniversitelerde bu alanla ilgili bölümlere ağırlık verilerek, bu alandaki artan talebi karşılama çalışmaları yapılmaktadır. Gelişen Türkiye’de yerli teknolojiyi geliştirme çabaları sürerken, yeni neslin teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmesi için bilgisayar derslerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Başlangıçta temel bilgileri öğreten bilgisayar öğretmenleri, sınıfların düzeylerine göre bilgisayar kullanım bilgilerinin düzeyini artırarak dersin verimli geçmesini sağlayacaktır. Küçük yaşlarda teknolojiyle iç içe bir nesil yetiştirme çabası içinde olan Türkiye, yürürlüğe giren fatih projesi ile her çocuğa tablet uygulaması başlatarak bilgisayar öğretmenlerinin vermiş olduğu bilgilerin her derste sıkça tekrar edilmesini sağlamaktadır. Bu da bilişimin önemini kanıtlar nitelikte bir uygulamadır.