golge

<

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ÜLKELERE KATKISI

Bilişim sektörü son zamanlarda en çok gelişen sektörler arasında en başta gelen sektördür. Gerek bilgisayar yazılımlarının artması gerekse, internet programlarının her geçen gün daha da iyileştirilmesi bu alanda hızlı bir gelişim gösterilmesini sağlamaktadır. Bu gelişim sadece ülkemiz için değil aynı zamanda dünya için de önemli olduğundan, bilişime her ülkeden ve her milletten katkı sağlanmaktadır. Bilişimin gelişme süreci artık öyle bir noktaya gelmiştir ki, takip edildiğinde devletlerin hızlı bir gelişme sürecine girmesini sağlamaktadır.

Eğitim, ticaret, sosyal medya, savunma sanayi, üretim vb. pek çok alanda kullanılan bilişim sektörü Türkiye’de de gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle son zamanlarda sanayi ve savunma alanında yapılan çalışmalar bu konuya verilen önemi artırmıştır. Bilimsel bilgilerin toplanmasına ve bu bilgilerden yaralanılmasına büyük katkı sağlayan bu sektör, ekonomik büyümede de ülkelere yardımcı olmaktadır. Sermaye, pazar ve istihdam gibi konularda bilişim yoluyla elde edilen bilgiler sayesinde doğru yatırım yapılması ekonominin büyümesini sağlamaktadır. Ayrıca silah ve savunma sanayide bilişim yoluyla yürütülen ar-ge çalışmaları savunma sektörünün de güçlenmesini sağlamıştır. Bilimsel araştırmalar konusunda da oldukça yararlı olan bilişim sektörü, özellikle bilim adamlarının var olan bilgiye kolayca ulaşması, yeni buluşların yaşanmasını sağlamaktadır. Bilişim sektörü sağlık alanında da kullanılmakta olup, bulunan her ilaç ya da tedavi yöntemi dünyanın hemen her köşesinde rahatlıkla takip edilebilmektedir.


Ülkemizde ise, bilişime son zamanlarda önem verilerek bilgi toplumu olma yönünde büyük adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzaya kendi uydusu göndermesinin ardından bilgi toplama alanında yaşanan iyileşmeler, Türkiye’nin pek çok bilimsel çalışmalarda bulunmasına katkıda sağlamıştır. Eğitim alanında da bilişimin önem kazanmasıyla sınıflara yerleştirilen akıllı tahtalar ile bilimin derslerde daha somut kullanılmasını sağlamıştır. Dünyada bilişim alanında en gelişmiş toplumlar arasında İsrail, Rusya, Hindistan gibi ülkeler yer almakta. Ülkemiz, bilişime önem verirse, çok kısa bir zamanda bilişim yazılımlarında söz sahibi ülkeler arasında yer alacaktır. Ülkemizin dünya genelinde merkez konumda olması, bilişim sektöründe sadece yazılım alanında değil teknoloji, savunma, bilim gibi alanlarda rekabet edebilir konuma gelmesine avantaj sağlayabilir.