golge

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME SINAV SORULARI HAVUZU 18 adet

1.Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresine bağlı bir elemanın zarar görmesine neden olabilir?
a)Sigorta      b)Topraklama      c)Kısa Devre     d)Yalıtım
Cevap:C

2. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmalarında yapılabilecek ilk yardım tedbirlerinden değildir?
a)Akım devresi kesilir, fiş prizden çekilir, anahtar açık konuma getirilir.
b)Kazazede nefes almıyorsa suni teneffüs uygulanır, kalbi durmuşsa kalp masajı yapılır
c)Elektrik çarpmakta olan kazazedenin ayılması için yüzüne kolonya sürülür
d)Elektrik çarpmakta olan kazazedeyi elektrikten kurtarmak için tahta, plastik vb. elektriği iletmeyen maddelerle ayırmalıyız
Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi yarı iletkenler için doğru bir tanımlamadır?
a)Elektriği her zaman ileten maddelerdir
b)Elektriği hiçbir zaman iletmeyen maddelerdir
c)Elektrik akımına çok yüksek direnç gösteren metallerdir
d)Normal şartlarda elektriği iletmeyen ancak belli koşullar oluştuğunda elektriği ileten maddelerdir
Cevap:D

4. Bir iletkenin direncini çeşitli faktörler etkiler. İletkenin boyu uzadıkça direnci ………….. İletkenin kesiti artıkça direnci ……………… İletkenin yapıldığı maddenin özdirenci artarsa direnci……………..
Yukarıdaki sorudaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.
Cevap: artar – azalır - artar


5. Aşağıdaki maddelerin karşısına iletken, yalıtkan, yarı iletken şeklinde yazınız.
a)Bakır -->
b)Odun -->
c)Tuzlu Su -->
d)Hava -->
Cevap: Bakır:İletken  ,   Odun:Yalıtkan   ,   Tuzlu Su:İletken     ,      Hava: Yalıtkan

6. Aşağıdaki soruda istenen bilgileri karşısına yazınız.
Gerilim birimi -->
Akım birimi -->
Direnç birimi -->
Voltmetrenin devreye bağlanış şekli -->
Ampermetrenin devreye bağlanış şekli -->

Cevap:
Gerilim birimi -->Volt
Akım birimi --> Amper
Direnç birimi -->Ohm
Voltmetrenin devreye bağlanış şekli -->Paralel
Ampermetrenin devreye bağlanış şekli -->Seri

8. Aşağıdaki direnç dönüşümlerini yapınız.
a) 4 mΩ=………….µΩ               b) 2 kΩ=…………….mΩ
Cevap: a=4000      b=2.000.000

9. 380 V gerilime bağlı bir iş makinesi devrede 20 Ω direnç göstermektedir, buna göre devrede oluşan akımı hesaplayınız.
Cevap: V=I x R
380= I x 20
I=380/20
I=19 A

10. Bir evde 50W ile çalışan bir dizüstü bilgisayar ve 20W ile çalışan bir ampul vardır. Dizüstü bilgisayar günde 4 saat çalışmaktadır, ampul ise günde 5 saat çalışmaktadır.30 gün sonra ne kadar elektrik faturası gelir? (Not: Elektrik faturalandırma sistemine göre 1000W= 3 TL olarak ücretlendiriliyor kabul edilecektir.)
Cevap:
Diz üstü bilgisayar günde 50x4=200 W harcar,
Ampul günde 20x5=100 W harcar,
Günlük toplam 200+100=300 W<
30 günlük 300x30=9000 W yapar
Fatura 9000/1000x3=27 TL gelir

11 . Kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasına ……………………………………. denir.
Cevap: Kısa Devre

12. Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan koruyan elemanlara ………………………………. denir.
Cevap: Sigorta

13. Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere ………………………………….. denir.
Cevap: Avometre

14. Topraklama nedir kısaca açıklayınız.
Cevap: Binanın elektrik sistemi kurulurken binanın dışında toprağa belirli bir büyüklükte bir bakır çubuk veya bakır levha gömülür. Bu bakır çubuğa bağlı bir kablo, binanın girişindeki faz ve nötrün binaya ilk girdiği ana elektrik kutusuna kadar getirilir. Bu noktadan itibaren tüm binaya, tüm dairelere bir faz, bir nötr ve bir de toprak hattı gider. Topraklı prizlerde ortadaki iki delik faz ve nötr'e bağlı iken, dış taraftaki metal çıkıntılar da toprak hattına bağlanır.

15. Aşağıdaki direnç renk kodlarının değerlerini bulunuz.
Kahverengi    Turuncu        Sarı     Kahverengi

 

 

 

Mavi               Yeşil          Yeşil         Kırmızı

 


Cevap:
Kahverengi    Turuncu        Sarı     Kahverengi
            1             3           x      104            ±%1
                        13x10000        ±%1
                        130000Ω         ±%1
                        130k Ω            ±%1


Mavi               Yeşil          Yeşil         Kırmızı
6                      5       x      105             ±%2
65x100000     ±%2
6500000 Ω     ±%2
6500k Ω         ±%2
6,5M Ω           ±%2

16. Aşağıdaki çevirme işlemlerini yapınız.
100Ω = ……………………..K Ω                            1,8K Ω = …………………...M Ω

 

0,07 Ω = …………………….µΩ                             600mV = …………………….kV

 

2,8MV = …………………….mV                            1500mV = ………………..…MV               

3000µA = ……………………kA                            5A = …………………………mA

Cevap:
100Ω = 0,1k Ω                                   1,8K Ω = 1800M Ω                           0,07 Ω = 70000µΩ
600mV = 0,0006kV                           2,8MV = 2800000000mV     1500mV = 0,0000015MV
3000µA = 0,000003kA                     5A = 5000mA

17. Bir elektrik devresindeki gerilim kaynağı V=45V devredeki akım ise I=15A dir. Aynı elektrik devresinde gerilim 30V olduğunda devreden geçen akım kaç A dir?
Cevap: I / V = I’ / V’             15 / 45 = I’ / 30          1 / 3 = I’ / 30              30 = 3xI’        I’=10A

18. Voltmetre ve Ampermetrenin devreye başlanış şekillerini elektrik devresi çizerek gösteriniz.
Cevap:
temel elektronik sınav sorusu

 

 

 

 

 

 

DERS İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR